Доходи обласного бюджету (станом на 15.05.2019)

Заплановано всього
9 933 325,04 тис. грн.
Виконано всього
104 415,44 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   1 104 956,60 99 839,41 9,04 % 1 005 117,186
2 20000000 . Неподаткові надходження   362 808,34 4 576,03 1,26 % 358 232,305
3 40000000 . Офіційні трансферти   8 465 560,10 0,00 0,00 % 8 465 560,100
Разом: 9 933 325,04 104 415,44 1,05 % 9 828 909,591
Заплановано всього
715 047,44 тис. грн.
Виконано всього
2 035,92 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   9 880,70 1 625,51 16,45 % 8 255,190
2 20000000 . Неподаткові надходження   306 014,14 410,41 0,13 % 305 603,725
3 40000000 . Офіційні трансферти   398 952,60 0,00 0,00 % 398 952,600
4 50000000 . Цільові фонди   200,00 0,00 0,00 % 200,000
Разом: 715 047,44 2 035,92 0,28 % 713 011,515
Заплановано всього
9 218 477,60 тис. грн.
Виконано всього
102 379,52 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   1 095 075,90 98 213,90 8,97 % 996 861,996
2 20000000 . Неподаткові надходження   56 794,20 4 165,62 7,33 % 52 628,580
3 40000000 . Офіційні трансферти   8 066 607,50 0,00 0,00 % 8 066 607,500
Разом: 9 218 477,60 102 379,52 1,11 % 9 116 098,076