Доходи обласного бюджету на 2019 рік (станом на 11.01.2019)
Заплановано на 2019 рік
4 202 424,39 тис. грн.
Виконано за 2019 рік
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000. Податкові надходження   427 741,20 0,00 0,00 0,00
2 20000000. Неподаткові надходження   27 475,70 0,00 0,00 0,00
3 40000000. Офіційні трансферти   3 583 756,60 0,00 0,00 0,00
Разом: 4 202 424,39 0,00 0,00 0,00
Заплановано на 2019 рік
163 650,89 тис. грн.
Виконано за 2019 рік
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000. Податкові надходження   5 518,00 0,00 0,00 0,00
2 20000000. Неподаткові надходження   157 932,89 0,00 0,00 0,00
3 50000000. Цільові фонди   200,00 0,00 0,00 0,00
Разом: 163 650,89 0,00 0,00 0,00
Заплановано на 2019 рік
4 038 973,50 тис. грн.
Виконано за 2019 рік
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000. Податкові надходження   427 741,20 0,00 0,00 0,00
2 20000000. Неподаткові надходження   27 475,70 0,00 0,00 0,00
3 40000000. Офіційні трансферти   3 583 756,60 0,00 0,00 0,00
Разом: 4 038 973,50 0,00 0,00 0,00