Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
918 346,80 тис. грн.
Виконано всього
515 576,74 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11000000 . Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   877 577,00 498 172,77 56,77 % 379 404,232
2 13000000 . Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  40 769,80 17 403,97 42,69 % 23 365,830
Разом: 918 346,80 515 576,74 56,14 % 402 770,062
Заплановано всього
8 752,20 тис. грн.
Виконано всього
3 524,81 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 19000000 . Інші податки та збори  8 752,20 3 524,81 40,27 % 5 227,395
Разом: 8 752,20 3 524,81 40,27 % 5 227,395
Заплановано всього
918 346,80 тис. грн.
Виконано всього
515 576,74 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11000000 . Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   877 577,00 498 172,77 56,77 % 379 404,232
2 13000000 . Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  40 769,80 17 403,97 42,69 % 23 365,830
Разом: 918 346,80 515 576,74 56,14 % 402 770,062