Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
1 060 038,70 тис. грн.
Виконано всього
649 165,43 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11000000 . Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   1 016 248,60 625 420,42 61,54 % 390 828,184
2 13000000 . Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  43 790,10 23 745,02 54,22 % 20 045,084
Разом: 1 060 038,70 649 165,43 61,24 % 410 873,268
Заплановано всього
9 840,30 тис. грн.
Виконано всього
4 546,91 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 19000000 . Інші податки та збори  9 840,30 4 546,91 46,21 % 5 293,394
Разом: 9 840,30 4 546,91 46,21 % 5 293,394
Заплановано всього
1 060 038,70 тис. грн.
Виконано всього
649 165,43 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11000000 . Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   1 016 248,60 625 420,42 61,54 % 390 828,184
2 13000000 . Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  43 790,10 23 745,02 54,22 % 20 045,084
Разом: 1 060 038,70 649 165,43 61,24 % 410 873,268