Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано на 2019 рік
700 773,60 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
717 040,49 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11000000 . Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   678 485,00 692 990,59 > 100% % -14 505,592
2 13000000 . Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  22 288,60 24 049,90 > 100% % -1 761,296
Разом: 700 773,60 717 040,49 > 100% % -16 266,888
Заплановано на 2019 рік
4 362,70 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
4 670,10 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 19000000 . Інші податки та збори  4 362,70 4 670,10 > 100% % -307,402
Разом: 4 362,70 4 670,10 > 100% % -307,402
Заплановано на 2019 рік
700 773,60 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
717 040,49 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11000000 . Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   678 485,00 692 990,59 > 100% % -14 505,592
2 13000000 . Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  22 288,60 24 049,90 > 100% % -1 761,296
Разом: 700 773,60 717 040,49 > 100% % -16 266,888