Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
1 084 274,60 тис. грн.
Виконано всього
693 239,80 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11010000 . Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 003 251,10 626 897,28 62,49 % 376 353,820
2 11020000 . Податок на прибуток підприємств   81 023,50 66 342,52 81,88 % 14 680,981
Разом: 1 084 274,60 693 239,80 63,94 % 391 034,801
Заплановано всього
1 084 274,60 тис. грн.
Виконано всього
693 239,80 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 11010000 . Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 003 251,10 626 897,28 62,49 % 376 353,820
2 11020000 . Податок на прибуток підприємств   81 023,50 66 342,52 81,88 % 14 680,981
Разом: 1 084 274,60 693 239,80 63,94 % 391 034,801