Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
48 121,05 тис. грн.
Виконано всього
21 851,10 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21000000 . Доходи від власності та підприємницької діяльності   581,80 358,61 61,64 % 223,192
2 22000000 . Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  46 886,30 20 453,08 43,62 % 26 433,224
3 24000000 . Інші неподаткові надходження   652,95 1 039,42 > 100% % -386,466
Разом: 48 121,05 21 851,10 45,41 % 26 269,950
Заплановано всього
157 977,19 тис. грн.
Виконано всього
174,84 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21000000 . Доходи від власності та підприємницької діяльності   30,00 0,00 0,00 % 30,000
2 24000000 . Інші неподаткові надходження   168,30 174,84 > 100% % -6,543
3 25000000 . Власні надходження бюджетних установ   157 778,89 0,00 0,00 % 157 778,892
Разом: 157 977,19 174,84 0,11 % 157 802,349
Заплановано всього
47 922,75 тис. грн.
Виконано всього
21 676,26 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21000000 . Доходи від власності та підприємницької діяльності   551,80 358,61 64,99 % 193,192
2 22000000 . Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  46 886,30 20 453,08 43,62 % 26 433,224
3 24000000 . Інші неподаткові надходження   484,65 864,57 > 100% % -379,923
Разом: 47 922,75 21 676,26 45,23 % 26 246,493