Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
50 385,05 тис. грн.
Виконано всього
24 751,10 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21000000 . Доходи від власності та підприємницької діяльності   581,80 358,61 61,64 % 223,191
2 22000000 . Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  49 129,20 23 342,25 47,51 % 25 786,946
3 24000000 . Інші неподаткові надходження   674,05 1 050,24 > 100% % -376,185
Разом: 50 385,05 24 751,10 49,12 % 25 633,952
Заплановано всього
157 977,89 тис. грн.
Виконано всього
178,23 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21000000 . Доходи від власності та підприємницької діяльності   30,00 0,00 0,00 % 30,000
2 24000000 . Інші неподаткові надходження   169,00 178,23 > 100% % -9,233
3 25000000 . Власні надходження бюджетних установ   157 778,89 0,00 0,00 % 157 778,892
Разом: 157 977,89 178,23 0,11 % 157 799,659
Заплановано всього
50 186,05 тис. грн.
Виконано всього
24 572,87 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21000000 . Доходи від власності та підприємницької діяльності   551,80 358,61 64,99 % 193,191
2 22000000 . Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  49 129,20 23 342,25 47,51 % 25 786,946
3 24000000 . Інші неподаткові надходження   505,05 872,00 > 100% % -366,952
Разом: 50 186,05 24 572,87 48,96 % 25 613,185