Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
551,80 тис. грн.
Виконано всього
358,61 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21010000 . Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 164,30 358,61 > 100% % -194,309
2 21010300 . Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 387,50 0,00 0,00 % 387,500
Разом: 551,80 358,61 64,99 % 193,191
Заплановано всього
30,00 тис. грн.
Виконано всього
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21110000 . Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   30,00 0,00 0,00 % 30,000
Разом: 30,00 0,00 0,00 % 30,000
Заплановано всього
551,80 тис. грн.
Виконано всього
358,61 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 21010000 . Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 164,30 358,61 > 100% % -194,309
2 21010300 . Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 387,50 0,00 0,00 % 387,500
Разом: 551,80 358,61 64,99 % 193,191