Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано всього
653,25 тис. грн.
Виконано всього
1 050,24 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 24060000 . Інші надходження   653,25 1 050,24 > 100% % -396,985
Разом: 653,25 1 050,24 > 100% % -396,985
Заплановано всього
169,00 тис. грн.
Виконано всього
178,23 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 24060000 . Інші надходження   148,20 178,23 > 100% % -30,033
2 24110000 . Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій   20,80 0,00 0,00 % 20,800
Разом: 169,00 178,23 > 100% % -9,233
Заплановано всього
505,05 тис. грн.
Виконано всього
872,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 24060000 . Інші надходження   505,05 872,00 > 100% % -366,952
Разом: 505,05 872,00 > 100% % -366,952