Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано на 2018 рік
4 202 424,39 тис. грн.
Виконано на 2018 рік
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   433 259,20 0,00 0,00 % 433 259,200
2 20000000 . Неподаткові надходження   185 408,59 0,00 0,00 % 185 408,592
3 40000000 . Офіційні трансферти   3 583 756,60 0,00 0,00 % 3 583 756,600
Разом: 4 202 424,39 0,00 0,00 % 4 202 424,392
Заплановано на 2018 рік
163 650,89 тис. грн.
Виконано на 2018 рік
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   5 518,00 0,00 0,00 % 5 518,000
2 20000000 . Неподаткові надходження   157 932,89 0,00 0,00 % 157 932,892
3 50000000 . Цільові фонди   200,00 0,00 0,00 % 200,000
Разом: 163 650,89 0,00 0,00 % 163 650,892
Заплановано на 2018 рік
4 038 973,50 тис. грн.
Виконано на 2018 рік
0,00 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   427 741,20 0,00 0,00 % 427 741,200
2 20000000 . Неподаткові надходження   27 475,70 0,00 0,00 % 27 475,700
3 40000000 . Офіційні трансферти   3 583 756,60 0,00 0,00 % 3 583 756,600
Разом: 4 038 973,50 0,00 0,00 % 4 038 973,500