Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано на 2019 рік
636 603,35 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
653 261,91 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   616 114,40 631 414,59 > 100% % -15 300,192
2 20000000 . Неподаткові надходження   20 488,95 21 847,32 > 100% % -1 358,366
Разом: 636 603,35 653 261,91 > 100% % -16 658,558
Заплановано на 2019 рік
44,30 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
174,84 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 20000000 . Неподаткові надходження   44,30 174,84 > 100% % -130,543
Разом: 44,30 174,84 > 100% % -130,543
Заплановано на 2019 рік
636 559,05 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
653 087,07 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   616 114,40 631 414,59 > 100% % -15 300,192
2 20000000 . Неподаткові надходження   20 444,65 21 672,47 > 100% % -1 227,823
Разом: 636 559,05 653 087,07 > 100% % -16 528,015