Доходи обласного бюджету (станом на 13.08.2019)

Заплановано на 2019 рік
493 956,65 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
519 811,10 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   475 957,80 502 310,27 > 100% % -26 352,472
2 20000000 . Неподаткові надходження   17 998,85 17 500,82 97,23 % 498,027
Разом: 493 956,65 519 811,10 > 100% % -25 854,445
Заплановано на 2019 рік
21,30 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
144,98 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 20000000 . Неподаткові надходження   21,30 144,98 > 100% % -123,678
Разом: 21,30 144,98 > 100% % -123,678
Заплановано на 2019 рік
493 935,35 тис. грн.
Виконано на 2019 рік
519 666,12 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 10000000 . Податкові надходження   475 957,80 502 310,27 > 100% % -26 352,472
2 20000000 . Неподаткові надходження   17 977,55 17 355,85 96,54 % 621,705
Разом: 493 935,35 519 666,12 > 100% % -25 730,767