Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям (станом на 13.06.2019)

Заплановано на 2018 рік
1 995 547,443 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
491 459,871 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 . 1 143,443 140,550 12,29 1 002,893
2 0100. Державне управління 21 109,887 9 603,158 45,49 11 506,729
3 1000. Освіта 453 624,990 159 536,733 35,17 294 088,257
4 2000. Охорона здоров’я 196 829,544 54 058,056 27,46 142 771,488
5 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 34 964,750 12 949,671 37,04 22 015,079
6 4000. Культура i мистецтво 33 007,802 11 612,336 35,18 21 395,466
7 5000. Фiзична культура i спорт 13 688,405 2 707,046 19,78 10 981,359
8 6000. Житлово-комунальне господарство 135 241,989 37 991,842 28,09 97 250,148
9 7100. Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 886,736 175,107 19,75 711,629
10 7200. Газове господарство 12,960 12,960 100,00 0,000
11 7300. Будівництво та регіональний розвиток 438 296,210 73 431,046 16,75 364 865,164
12 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 589 630,994 109 440,031 18,56 480 190,963
13 7500. Зв'язок, телекомунікації та інформатика 30,000 30,000 100,00 0,000
14 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 42 462,737 11 256,731 26,51 31 206,006
15 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 93,860 20,000 21,31 73,860
16 8200. Громадський порядок та безпека 273,367 175,783 64,30 97,584
17 8300. Охорона навколишнього природного середовища 19 308,015 781,691 4,05 18 526,324
18 8800. Кредитування 14 941,754 7 187,130 48,10 7 754,624
Разом 1 995 547,443 491 459,871 24,63 1 504 087,572
Заплановано на 2018 рік
11 782 991,430 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
6 093 978,061 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 . 100 047,629 23 829,495 23,82 76 218,134
2 0100. Державне управління 882 028,653 327 833,292 37,17 554 195,361
3 1000. Освіта 4 888 392,028 1 923 449,887 39,35 2 964 942,141
4 2000. Охорона здоров’я 1 854 785,946 763 446,378 41,16 1 091 339,567
5 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 114 512,467 1 179 123,120 37,86 1 935 389,347
6 4000. Культура i мистецтво 341 566,538 129 868,563 38,02 211 697,975
7 5000. Фiзична культура i спорт 160 975,059 63 283,353 39,31 97 691,706
8 6000. Житлово-комунальне господарство 274 674,937 120 228,048 43,77 154 446,889
9 7100. Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 8 635,196 1 000,970 11,59 7 634,226
10 7300. Будівництво та регіональний розвиток 812,710 416,482 51,25 396,228
11 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 81 468,368 24 555,700 30,14 56 912,668
12 7500. Зв'язок, телекомунікації та інформатика 60,000 14,456 24,09 45,544
13 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 27 329,120 8 423,586 30,82 18 905,534
14 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 17 104,928 5 256,831 30,73 11 848,097
15 8200. Громадський порядок та безпека 10 110,495 3 546,733 35,08 6 563,762
16 8300. Охорона навколишнього природного середовища 697,589 227,643 32,63 469,946
17 8400. Засоби масової інформації 6 378,083 2 027,688 31,79 4 350,395
18 8800. Кредитування 13 392,886 8 559,966 63,91 4 832,920
19 9700. Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 18,800 174 633,874 928 903,59 -174 615,074
Разом 11 782 991,430 6 093 978,061 51,72 5 689 013,370
Заплановано на 2018 рік
13 778 538,873 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
6 585 437,932 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 . 101 191,072 23 970,045 23,69 77 221,027
2 0100. Державне управління 903 138,540 337 436,451 37,36 565 702,089
3 1000. Освіта 5 342 017,018 2 082 986,620 38,99 3 259 030,398
4 2000. Охорона здоров’я 2 051 615,489 817 504,434 39,85 1 234 111,055
5 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 149 477,217 1 192 072,791 37,85 1 957 404,426
6 4000. Культура i мистецтво 374 574,341 141 480,899 37,77 233 093,441
7 5000. Фiзична культура i спорт 174 663,464 65 990,399 37,78 108 673,065
8 6000. Житлово-комунальне господарство 409 916,926 158 219,890 38,60 251 697,036
9 7100. Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 9 521,932 1 176,077 12,35 8 345,855
10 7200. Газове господарство 12,960 12,960 100,00 0,000
11 7300. Будівництво та регіональний розвиток 439 108,920 73 847,528 16,82 365 261,392
12 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 671 099,362 133 995,731 19,97 537 103,631
13 7500. Зв'язок, телекомунікації та інформатика 90,000 44,456 49,40 45,544
14 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 69 791,857 19 680,317 28,20 50 111,540
15 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 17 198,788 5 276,831 30,68 11 921,957
16 8200. Громадський порядок та безпека 10 383,862 3 722,516 35,85 6 661,346
17 8300. Охорона навколишнього природного середовища 20 005,604 1 009,334 5,05 18 996,270
18 8400. Засоби масової інформації 6 378,083 2 027,688 31,79 4 350,395
19 8800. Кредитування 28 334,640 15 747,096 55,58 12 587,544
20 9700. Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 18,800 174 983,874 930 765,29 -174 965,074
Разом 13 778 538,873 6 585 437,932 47,79 7 193 100,941