Витрати обласного бюджету на 2018 рік - Витрати по галузям

Заплановано на 2018 рік
889 925,034 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
190 833,076 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 Державне управління 290,500 8,500 2,93 282,000
2 Освіта 126 899,545 41 386,789 32,61 85 512,756
3 Охорона здоров’я 139 069,566 43 002,188 30,92 96 067,378
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 21 746,000 11 386,999 52,36 10 359,001
5 Культура i мистецтво 4 758,481 3 083,527 64,80 1 674,954
6 Фiзична культура i спорт 6 737,608 2 253,141 33,44 4 484,467
7 Газове господарство 100,000 0,000 0,00 100,000
8 Будівництво та регіональний розвиток 202 287,015 34 178,255 16,90 168 108,760
9 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 361 383,029 50 279,748 13,91 311 103,281
10 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 826,000 603,060 33,03 1 222,940
11 Охорона навколишнього природного середовища 20 031,790 3 155,527 15,75 16 876,263
12 Кредитування 4 795,500 1 495,342 31,18 3 300,158
Разом 889 925,034 190 833,076 21,44 699 091,958
Заплановано на 2018 рік
5 746 530,396 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
3 433 166,408 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 Державне управління 22 046,985 12 397,271 56,23 9 649,714
2 Освіта 655 522,636 348 757,873 53,20 306 764,763
3 Охорона здоров’я 800 642,611 460 447,343 57,51 340 195,268
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 151 729,800 87 236,577 57,49 64 493,223
5 Культура i мистецтво 79 005,597 48 206,238 61,02 30 799,359
6 Фiзична культура i спорт 45 257,935 24 540,965 54,22 20 716,970
7 Житлово-комунальне господарство 1 763,419 850,264 48,22 913,155
8 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 531,800 383,109 25,01 1 148,691
9 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 580,110 495,324 19,20 2 084,786
10 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 4 262,268 1 929,142 45,26 2 333,126
11 Засоби масової інформації 1 575,000 964,208 61,22 610,792
12 Резервний фонд 1 343,415 0,000 0,00 1 343,415
13 Кредитування 11 460,842 9 702,233 84,66 1 758,609
14 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 397 714,816 199 879,792 50,26 197 835,024
15 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету 3 425 933,543 2 159 069,786 63,02 1 266 863,758
16 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету 58 750,025 36 846,190 62,72 21 903,835
17 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 27 107,400 15 812,775 58,33 11 294,625
18 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету 2 000,000 1 626,000 81,30 374,000
19 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 315,500 306,351 97,10 9,149
20 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 17 390,494 13 022,018 74,88 4 368,476
21 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 38 596,200 10 692,951 27,70 27 903,249
Разом 5 746 530,396 3 433 166,408 59,74 2 313 363,987
Заплановано на 2018 рік
6 636 455,430 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
3 623 999,484 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 Державне управління 22 337,485 12 405,771 55,54 9 931,714
2 Освіта 782 422,181 390 144,662 49,86 392 277,519
3 Охорона здоров’я 939 712,177 503 449,532 53,57 436 262,645
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 173 475,800 98 623,576 56,85 74 852,224
5 Культура i мистецтво 83 764,078 51 289,765 61,23 32 474,313
6 Фiзична культура i спорт 51 995,543 26 794,106 51,53 25 201,437
7 Житлово-комунальне господарство 1 763,419 850,264 48,22 913,155
8 Газове господарство 100,000 0,000 0,00 100,000
9 Будівництво та регіональний розвиток 202 287,015 34 178,255 16,90 168 108,760
10 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 362 914,829 50 662,856 13,96 312 251,973
11 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 4 406,110 1 098,384 24,93 3 307,726
12 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 4 262,268 1 929,142 45,26 2 333,126
13 Охорона навколишнього природного середовища 20 031,790 3 155,527 15,75 16 876,263
14 Засоби масової інформації 1 575,000 964,208 61,22 610,792
15 Резервний фонд 1 343,415 0,000 0,00 1 343,415
16 Кредитування 16 256,342 11 197,575 68,88 5 058,767
17 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 397 714,816 199 879,792 50,26 197 835,024
18 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету 3 425 933,543 2 159 069,786 63,02 1 266 863,758
19 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету 58 750,025 36 846,190 62,72 21 903,835
20 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 27 107,400 15 812,775 58,33 11 294,625
21 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету 2 000,000 1 626,000 81,30 374,000
22 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 315,500 306,351 97,10 9,149
23 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 17 390,494 13 022,018 74,88 4 368,476
24 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 38 596,200 10 692,951 27,70 27 903,249
Разом 6 636 455,430 3 623 999,484 54,61 3 012 455,945