Витрати обласного бюджету на 2018 рік - Витрати по галузям

Заплановано на 2018 рік
167 405,332 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
58 851,367 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 Освіта 53 252,343 23 946,780 44,97 29 305,563
2 Охорона здоров’я 90 889,750 25 206,659 27,73 65 683,092
3 Соціальний захист та соціальне забезпечення 20 361,000 7 847,269 38,54 12 513,731
4 Культура i мистецтво 1 759,631 1 500,361 85,27 259,270
5 Фiзична культура i спорт 1 118,608 340,207 30,41 778,401
6 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 24,000 10,092 42,05 13,908
Разом 167 405,332 58 851,367 35,16 108 553,964
Заплановано на 2018 рік
5 682 630,729 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
2 655 525,593 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 Державне управління 21 836,985 8 407,642 38,50 13 429,343
2 Освіта 643 809,117 229 440,543 35,64 414 368,573
3 Охорона здоров’я 798 967,935 320 552,648 40,12 478 415,287
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 150 915,400 62 926,882 41,70 87 988,518
5 Культура i мистецтво 80 722,050 33 080,684 40,98 47 641,366
6 Фiзична культура i спорт 44 497,935 14 934,808 33,56 29 563,127
7 Житлово-комунальне господарство 1 763,419 569,041 32,27 1 194,378
8 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 135,000 383,109 33,75 751,891
9 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 780,110 87,968 4,94 1 692,142
10 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 4 063,268 1 303,640 32,08 2 759,628
11 Засоби масової інформації 1 275,000 493,797 38,73 781,203
12 Резервний фонд 1 642,415 0,000 0,00 1 642,415
13 Кредитування 11 166,254 7 462,101 66,83 3 704,153
14 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 397 714,816 133 138,256 33,48 264 576,560
15 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету 3 420 604,932 1 812 288,841 52,98 1 608 316,091
16 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету 27 326,500 10 599,390 38,79 16 727,110
17 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 27 107,400 11 294,925 41,67 15 812,475
18 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету 2 000,000 542,000 27,10 1 458,000
19 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 315,500 306,687 97,21 8,813
20 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 17 390,494 4 630,257 26,63 12 760,237
21 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 26 596,200 3 082,373 11,59 23 513,827
Разом 5 682 630,729 2 655 525,593 46,73 3 027 105,136
Заплановано на 2018 рік
5 850 036,061 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
2 714 376,961 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 Державне управління 21 836,985 8 407,642 38,50 13 429,343
2 Освіта 697 061,459 253 387,323 36,35 443 674,136
3 Охорона здоров’я 889 857,685 345 759,307 38,86 544 098,378
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 171 276,400 70 774,151 41,32 100 502,249
5 Культура i мистецтво 82 481,681 34 581,045 41,93 47 900,636
6 Фiзична культура i спорт 45 616,543 15 275,015 33,49 30 341,528
7 Житлово-комунальне господарство 1 763,419 569,041 32,27 1 194,378
8 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 159,000 393,201 33,93 765,799
9 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 780,110 87,968 4,94 1 692,142
10 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 4 063,268 1 303,640 32,08 2 759,628
11 Засоби масової інформації 1 275,000 493,797 38,73 781,203
12 Резервний фонд 1 642,415 0,000 0,00 1 642,415
13 Кредитування 11 166,254 7 462,101 66,83 3 704,153
14 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 397 714,816 133 138,256 33,48 264 576,560
15 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету 3 420 604,932 1 812 288,841 52,98 1 608 316,091
16 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету 27 326,500 10 599,390 38,79 16 727,110
17 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету 27 107,400 11 294,925 41,67 15 812,475
18 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету 2 000,000 542,000 27,10 1 458,000
19 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 315,500 306,687 97,21 8,813
20 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 17 390,494 4 630,257 26,63 12 760,237
21 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 26 596,200 3 082,373 11,59 23 513,827
Разом 5 850 036,061 2 714 376,961 46,40 3 135 659,100