Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям (станом на 15.05.2019)

Заплановано на 2018 рік
928 251,053 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
163 542,891 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0100. Державне управління 35,000 0,000 0,00 35,000
2 1000. Освіта 75 080,226 25 295,850 33,69 49 784,376
3 2000. Охорона здоров’я 125 003,616 29 447,275 23,56 95 556,341
4 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 27 628,279 7 751,731 28,06 19 876,547
5 4000. Культура i мистецтво 3 603,406 926,641 25,72 2 676,765
6 5000. Фiзична культура i спорт 1 215,190 351,151 28,90 864,039
7 6000. Житлово-комунальне господарство 500,000 0,000 0,00 500,000
8 7100. Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 5 000,000 0,000 0,00 5 000,000
9 7300. Будівництво та регіональний розвиток 207 072,966 24 738,102 11,95 182 334,864
10 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 473 484,828 73 222,221 15,46 400 262,607
11 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 174,650 174,650 100,00 0,000
12 8300. Охорона навколишнього природного середовища 4 407,700 0,000 0,00 4 407,700
13 8800. Кредитування 5 045,192 1 635,270 32,41 3 409,922
Разом 928 251,053 163 542,891 17,62 764 708,162
Заплановано на 2018 рік
1 946 939,792 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
1 583 563,057 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 . запис с кодом відсутній 41 000,000 19 660,000 47,95 21 340,000
2 0100. Державне управління 30 235,805 8 236,689 27,24 21 999,116
3 1000. Освіта 658 030,715 204 442,579 31,07 453 588,136
4 2000. Охорона здоров’я 875 576,194 289 336,481 33,05 586 239,713
5 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 168 201,209 55 607,620 33,06 112 593,589
6 4000. Культура i мистецтво 93 372,859 29 694,701 31,80 63 678,158
7 5000. Фiзична культура i спорт 59 879,300 19 182,993 32,04 40 696,307
8 6000. Житлово-комунальне господарство 298,002 95,843 32,16 202,159
9 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 6 658,360 629,127 9,45 6 029,233
10 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 4 590,000 1 356,280 29,55 3 233,720
11 8400. Засоби масової інформації 1 950,600 592,194 30,36 1 358,406
12 8800. Кредитування 7 146,748 5 193,500 72,67 1 953,248
Разом 1 946 939,792 1 583 563,057 81,34 363 376,735
Заплановано на 2018 рік
2 875 190,845 тис. грн.
Виконано за 2018 рік
1 747 105,948 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 . запис с кодом відсутній 41 000,000 19 660,000 47,95 21 340,000
2 0100. Державне управління 30 270,805 8 236,689 27,21 22 034,116
3 1000. Освіта 733 110,941 229 738,429 31,34 503 372,513
4 2000. Охорона здоров’я 1 000 579,810 318 783,756 31,86 681 796,054
5 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 195 829,488 63 359,351 32,35 132 470,137
6 4000. Культура i мистецтво 96 976,265 30 621,341 31,58 66 354,923
7 5000. Фiзична культура i спорт 61 094,490 19 534,144 31,97 41 560,346
8 6000. Житлово-комунальне господарство 798,002 95,843 12,01 702,159
9 7100. Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 5 000,000 0,000 0,00 5 000,000
10 7300. Будівництво та регіональний розвиток 207 072,966 24 738,102 11,95 182 334,864
11 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 473 484,828 73 222,221 15,46 400 262,607
12 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 6 833,010 803,777 11,76 6 029,233
13 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 4 590,000 1 356,280 29,55 3 233,720
14 8300. Охорона навколишнього природного середовища 4 407,700 0,000 0,00 4 407,700
15 8400. Засоби масової інформації 1 950,600 592,194 30,36 1 358,406
16 8800. Кредитування 12 191,940 6 828,770 56,01 5 363,170
Разом 2 875 190,845 1 747 105,948 60,76 1 128 084,897