Витрати обласного бюджету на 2019 рік - Витрати по галузям (станом на 11.01.2019)

Заплановано на 2019 рік
1 006 333,249 тис. грн.
Виконано за 2019 рік
776 083,229 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0100. Державне управління 290,500 430,958 148,35 -140,458
2 1000. Освіта 127 557,200 136 895,789 107,32 -9 338,589
3 2000. Охорона здоров’я 131 035,327 121 057,677 92,39 9 977,650
4 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 21 829,033 26 776,566 122,66 -4 947,533
5 4000. Культура i мистецтво 5 673,569 7 727,694 136,21 -2 054,125
6 5000. Фiзична культура i спорт 6 827,608 6 619,255 96,95 208,353
7 7300. Будівництво та регіональний розвиток 307 705,224 159 155,669 51,72 148 549,555
8 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 369 968,995 295 166,108 79,78 74 802,887
9 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 066,295 2 066,027 99,99 0,268
10 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 213,200 213,147 99,98 0,053
11 8200. Громадський порядок та безпека 193,000 192,940 99,97 0,060
12 8300. Охорона навколишнього природного середовища 20 349,999 7 158,343 35,18 13 191,656
13 8400. Засоби масової інформації 56,800 56,556 99,57 0,244
14 8800. Кредитування 4 795,500 4 795,500 100,00 0,000
15 9600. Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 7 771,000 7 771,000 100,00 0,000
Разом 1 006 333,249 776 083,229 77,12 230 250,021
Заплановано на 2019 рік
1 483 486,227 тис. грн.
Виконано за 2019 рік
1 434 076,269 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0100. Державне управління 23 624,719 23 353,780 98,85 270,939
2 1000. Освіта 608 299,445 590 170,611 97,02 18 128,834
3 2000. Охорона здоров’я 850 776,311 820 007,812 96,38 30 768,499
4 8800. Кредитування 785,752 544,066 69,24 241,686
Разом 1 483 486,227 1 434 076,269 96,67 49 409,957
Заплановано на 2019 рік
2 489 819,476 тис. грн.
Виконано за 2019 рік
2 210 159,498 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0100. Державне управління 23 915,219 23 784,739 99,45 130,480
2 1000. Освіта 735 856,645 727 066,400 98,81 8 790,244
3 2000. Охорона здоров’я 981 811,638 941 065,489 95,85 40 746,149
4 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення 21 829,033 26 776,566 122,66 -4 947,533
5 4000. Культура i мистецтво 5 673,569 7 727,694 136,21 -2 054,125
6 5000. Фiзична культура i спорт 6 827,608 6 619,255 96,95 208,353
7 7300. Будівництво та регіональний розвиток 307 705,224 159 155,669 51,72 148 549,555
8 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 369 968,995 295 166,108 79,78 74 802,887
9 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 066,295 2 066,027 99,99 0,268
10 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 213,200 213,147 99,98 0,053
11 8200. Громадський порядок та безпека 193,000 192,940 99,97 0,060
12 8300. Охорона навколишнього природного середовища 20 349,999 7 158,343 35,18 13 191,656
13 8400. Засоби масової інформації 56,800 56,556 99,57 0,244
14 8800. Кредитування 5 581,252 5 339,566 95,67 241,686
15 9600. Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 7 771,000 7 771,000 100,00 0,000
Разом 2 489 819,476 2 210 159,498 88,77 279 659,978