Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1 045 513,339 тис. грн.
Виконано всього
383 020,035 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 11 694,140 6 531,876 55,86 5 162,264
2 2120. Нарахування на оплату праці 2 581,831 1 448,913 56,12 1 132,918
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12 057,185 8 555,772 70,96 3 501,414
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3 059,842 1 687,818 55,16 1 372,025
5 2230. Продукти харчування 18 676,345 9 111,657 48,79 9 564,688
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 344 442,778 130 621,307 37,92 213 821,471
7 2250. Видатки на відрядження 276,420 148,837 53,84 127,583
8 2271. Оплата теплопостачання 336,939 292,023 86,67 44,916
9 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 163,688 41,150 25,14 122,538
10 2273. Оплата електроенергії 1 096,412 243,498 22,21 852,914
11 2274. Оплата природного газу 476,810 124,379 26,09 352,431
12 2275. Оплата інших енергоносіїв 32,628 21,396 65,58 11,231
13 2281. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 4 766,700 294,716 6,18 4 471,984
14 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 102 416,304 49 974,302 48,80 52 442,001
15 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 5 989,594 0,000 0,00 5 989,594
16 2720. Стипендії 1 052,741 577,600 54,87 475,141
17 2730. Інші виплати населенню 26,876 8,552 31,82 18,324
18 2800. Інші поточні видатки 293,007 154,074 52,58 138,933
19 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 104 928,852 22 346,084 21,30 82 582,767
20 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 181 937,071 54 681,411 30,06 127 255,660
21 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 1 920,035 0,000 0,00 1 920,035
22 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів 89 617,256 13 666,269 15,25 75 950,987
23 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів 61 957,336 32 724,644 52,82 29 232,693
24 3143. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3 116,972 0,000 0,00 3 116,972
25 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 87 550,385 40 879,766 46,69 46 670,619
26 4113. Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) 5 045,192 2 883,990 57,16 2 161,202
Разом 1 045 513,339 383 020,035 36,63 662 493,304
Заплановано всього
1 995 002,695 тис. грн.
Виконано всього
2 708 887,040 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 452 860,378 269 744,682 59,56 183 115,696
2 2120. Нарахування на оплату праці 99 621,363 59 301,952 59,53 40 319,411
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23 340,812 7 936,616 34,00 15 404,196
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1 817,715 1 019,931 56,11 797,784
5 2230. Продукти харчування 58 807,627 27 171,559 46,20 31 636,068
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 44 604,192 18 595,204 41,69 26 008,988
7 2250. Видатки на відрядження 4 051,695 1 872,169 46,21 2 179,526
8 2271. Оплата теплопостачання 11 856,132 5 882,136 49,61 5 973,996
9 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 3 735,124 1 790,919 47,95 1 944,205
10 2273. Оплата електроенергії 24 726,151 12 901,488 52,18 11 824,663
11 2274. Оплата природного газу 32 884,160 14 247,858 43,33 18 636,302
12 2275. Оплата інших енергоносіїв 15 505,603 7 520,324 48,50 7 985,280
13 2281. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 15,000 4,500 30,00 10,500
14 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 040 897,810 605 496,681 58,17 435 401,129
15 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 60 071,754 33 744,194 56,17 26 327,561
16 2630. Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 41 000,000 19 660,000 47,95 21 340,000
17 2710. Виплата пенсій і допомоги 1 217,000 637,631 52,39 579,369
18 2720. Стипендії 22 254,389 12 115,735 54,44 10 138,654
19 2730. Інші виплати населенню 45 914,561 28 076,377 61,15 17 838,184
20 2800. Інші поточні видатки 237,256 124,710 52,56 112,546
21 4113. Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) 9 583,973 7 619,578 79,50 1 964,395
Разом 1 995 002,695 2 708 887,040 135,78 -713 884,345
Заплановано всього
3 040 516,034 тис. грн.
Виконано всього
3 091 907,074 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 464 554,518 276 276,558 59,47 188 277,961
2 2120. Нарахування на оплату праці 102 203,194 60 750,865 59,44 41 452,329
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 35 397,997 16 492,388 46,59 18 905,610
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 4 877,557 2 707,749 55,51 2 169,808
5 2230. Продукти харчування 77 483,972 36 283,216 46,83 41 200,756
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 389 046,970 149 216,511 38,35 239 830,458
7 2250. Видатки на відрядження 4 328,115 2 021,006 46,69 2 307,109
8 2271. Оплата теплопостачання 12 193,071 6 174,159 50,64 6 018,912
9 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 3 898,812 1 832,069 46,99 2 066,743
10 2273. Оплата електроенергії 25 822,563 13 144,986 50,91 12 677,577
11 2274. Оплата природного газу 33 360,970 14 372,237 43,08 18 988,733
12 2275. Оплата інших енергоносіїв 15 538,231 7 541,720 48,54 7 996,511
13 2281. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 4 781,700 299,216 6,26 4 482,484
14 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 143 314,114 655 470,983 57,33 487 843,130
15 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 66 061,348 33 744,194 51,08 32 317,155
16 2630. Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 41 000,000 19 660,000 47,95 21 340,000
17 2710. Виплата пенсій і допомоги 1 217,000 637,631 52,39 579,369
18 2720. Стипендії 23 307,130 12 693,335 54,46 10 613,795
19 2730. Інші виплати населенню 45 941,437 28 084,929 61,13 17 856,508
20 2800. Інші поточні видатки 530,263 278,784 52,57 251,479
21 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 104 928,852 22 346,084 21,30 82 582,767
22 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 181 937,071 54 681,411 30,06 127 255,660
23 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 1 920,035 0,000 0,00 1 920,035
24 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів 89 617,256 13 666,269 15,25 75 950,987
25 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів 61 957,336 32 724,644 52,82 29 232,693
26 3143. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3 116,972 0,000 0,00 3 116,972
27 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 87 550,385 40 879,766 46,69 46 670,619
28 4113. Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) 14 629,165 10 503,568 71,80 4 125,597
Разом 3 040 516,034 3 091 907,074 101,69 -51 391,041