Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Охорона здоров’я - Створення банків крові та її компонентів (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
3 377,000 тис. грн.
Виконано всього
2 341,853 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 295,200 2 272,293 68,96 1 022,907
2 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 81,800 69,560 85,04 12,240
Разом 3 377,000 2 341,853 69,35 1 035,147
Заплановано всього
18 155,300 тис. грн.
Виконано всього
10 185,957 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 18 155,300 10 185,957 56,10 7 969,343
Разом 18 155,300 10 185,957 56,10 7 969,343
Заплановано всього
21 532,300 тис. грн.
Виконано всього
12 527,810 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 21 450,500 12 458,250 58,08 8 992,250
2 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 81,800 69,560 85,04 12,240
Разом 21 532,300 12 527,810 58,18 9 004,490