Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1 609,974 тис. грн.
Виконано всього
1 042,631 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 287,677 129,141 44,89 158,536
2 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 439,530 362,928 82,57 76,602
3 2230. Продукти харчування 857,417 529,940 61,81 327,477
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 17,085 12,357 72,32 4,728
5 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8,265 8,265 100,00 0,000
Разом 1 609,974 1 042,631 64,76 567,343
Заплановано всього
20 177,513 тис. грн.
Виконано всього
11 065,481 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 12 060,474 7 097,104 58,85 4 963,370
2 2120. Нарахування на оплату праці 2 653,304 1 561,363 58,85 1 091,941
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 191,252 76,352 39,92 114,900
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 151,018 88,082 58,33 62,936
5 2230. Продукти харчування 1 482,827 819,572 55,27 663,255
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 153,563 120,147 78,24 33,416
7 2250. Видатки на відрядження 63,354 18,881 29,80 44,473
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 248,640 127,888 51,43 120,752
9 2273. Оплата електроенергії 759,050 379,436 49,99 379,614
10 2274. Оплата природного газу 2 000,700 621,931 31,09 1 378,769
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 19,250 6,684 34,72 12,566
12 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 7,000 0,000 0,00 7,000
13 2710. Виплата пенсій і допомоги 300,000 145,595 48,53 154,405
14 2730. Інші виплати населенню 85,500 1,500 1,75 84,000
15 2800. Інші поточні видатки 1,581 0,948 59,95 0,633
Разом 20 177,513 11 065,481 54,84 9 112,032
Заплановано всього
21 787,487 тис. грн.
Виконано всього
12 108,112 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 12 060,474 7 097,104 58,85 4 963,370
2 2120. Нарахування на оплату праці 2 653,304 1 561,363 58,85 1 091,941
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 478,929 205,493 42,91 273,436
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 590,548 451,009 76,37 139,538
5 2230. Продукти харчування 2 340,244 1 349,512 57,67 990,732
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 170,648 132,504 77,65 38,145
7 2250. Видатки на відрядження 63,354 18,881 29,80 44,473
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 248,640 127,888 51,43 120,752
9 2273. Оплата електроенергії 759,050 379,436 49,99 379,614
10 2274. Оплата природного газу 2 000,700 621,931 31,09 1 378,769
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 19,250 6,684 34,72 12,566
12 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 7,000 0,000 0,00 7,000
13 2710. Виплата пенсій і допомоги 300,000 145,595 48,53 154,405
14 2730. Інші виплати населенню 85,500 1,500 1,75 84,000
15 2800. Інші поточні видатки 1,581 0,948 59,95 0,633
16 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8,265 8,265 100,00 0,000
Разом 21 787,487 12 108,112 55,57 9 679,375