Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
26 136,321 тис. грн.
Виконано всього
13 056,954 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 914,801 2 992,000 60,88 1 922,801
2 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2 584,859 1 309,429 50,66 1 275,430
3 2230. Продукти харчування 16 716,331 7 795,241 46,63 8 921,091
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 138,296 57,852 41,83 80,444
5 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 782,034 902,433 50,64 879,601
Разом 26 136,321 13 056,954 49,96 13 079,367
Заплановано всього
112 400,067 тис. грн.
Виконано всього
64 535,147 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 58 638,802 34 396,575 58,66 24 242,227
2 2120. Нарахування на оплату праці 12 874,872 7 552,352 58,66 5 322,520
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 672,938 792,750 47,39 880,188
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 836,708 476,690 56,97 360,018
5 2230. Продукти харчування 11 929,011 6 735,805 56,47 5 193,206
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 3 352,008 2 141,676 63,89 1 210,332
7 2250. Видатки на відрядження 53,568 29,975 55,96 23,593
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 1 301,185 631,177 48,51 670,008
9 2273. Оплата електроенергії 6 502,000 3 533,735 54,35 2 968,265
10 2274. Оплата природного газу 6 273,433 2 872,292 45,79 3 401,141
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 7 953,110 4 843,990 60,91 3 109,120
12 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 27,989 4,024 14,38 23,965
13 2710. Виплата пенсій і допомоги 917,000 492,036 53,66 424,964
14 2730. Інші виплати населенню 29,568 19,166 64,82 10,402
15 2800. Інші поточні видатки 37,875 12,904 34,07 24,971
Разом 112 400,067 64 535,147 57,42 47 864,920
Заплановано всього
138 536,388 тис. грн.
Виконано всього
77 592,102 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 58 638,802 34 396,575 58,66 24 242,227
2 2120. Нарахування на оплату праці 12 874,872 7 552,352 58,66 5 322,520
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 587,739 3 784,750 57,45 2 802,989
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3 421,567 1 786,119 52,20 1 635,448
5 2230. Продукти харчування 28 645,342 14 531,046 50,73 14 114,297
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 3 490,304 2 199,528 63,02 1 290,776
7 2250. Видатки на відрядження 53,568 29,975 55,96 23,593
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 1 301,185 631,177 48,51 670,008
9 2273. Оплата електроенергії 6 502,000 3 533,735 54,35 2 968,265
10 2274. Оплата природного газу 6 273,433 2 872,292 45,79 3 401,141
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 7 953,110 4 843,990 60,91 3 109,120
12 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 27,989 4,024 14,38 23,965
13 2710. Виплата пенсій і допомоги 917,000 492,036 53,66 424,964
14 2730. Інші виплати населенню 29,568 19,166 64,82 10,402
15 2800. Інші поточні видатки 37,875 12,904 34,07 24,971
16 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 782,034 902,433 50,64 879,601
Разом 138 536,388 77 592,102 56,01 60 944,287