Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
142,953 тис. грн.
Виконано всього
80,564 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 5,200 0,000 0,00 5,200
2 2120. Нарахування на оплату праці 2,600 0,710 27,29 1,890
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 65,953 40,000 60,65 25,952
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1,300 0,300 23,08 1,000
5 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 15,000 7,439 49,59 7,561
6 2250. Видатки на відрядження 2,300 0,600 26,09 1,700
7 2271. Оплата теплопостачання 1,000 0,000 0,00 1,000
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 8,900 5,332 59,91 3,568
9 2273. Оплата електроенергії 8,500 4,000 47,06 4,500
10 2275. Оплата інших енергоносіїв 0,400 0,005 1,33 0,395
11 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 31,800 22,178 69,74 9,622
Разом 142,953 80,564 56,36 62,389
Заплановано всього
7 067,928 тис. грн.
Виконано всього
4 426,088 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 4 970,125 3 150,049 63,38 1 820,076
2 2120. Нарахування на оплату праці 1 073,901 684,671 63,76 389,230
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 117,133 54,221 46,29 62,912
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2,148 2,148 100,00 0,000
5 2230. Продукти харчування 417,150 232,485 55,73 184,665
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 28,952 12,487 43,13 16,465
7 2250. Видатки на відрядження 17,640 12,420 70,41 5,220
8 2271. Оплата теплопостачання 324,596 201,794 62,17 122,802
9 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 14,829 9,600 64,74 5,229
10 2273. Оплата електроенергії 98,736 64,608 65,44 34,128
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 2,718 1,605 59,06 1,113
Разом 7 067,928 4 426,088 62,62 2 641,840
Заплановано всього
7 210,881 тис. грн.
Виконано всього
4 506,652 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 4 975,325 3 150,049 63,31 1 825,276
2 2120. Нарахування на оплату праці 1 076,501 685,381 63,67 391,120
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 183,086 94,221 51,46 88,865
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3,448 2,448 71,00 1,000
5 2230. Продукти харчування 417,150 232,485 55,73 184,665
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 43,952 19,926 45,33 24,026
7 2250. Видатки на відрядження 19,940 13,020 65,30 6,920
8 2271. Оплата теплопостачання 325,596 201,794 61,98 123,802
9 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 23,729 14,932 62,93 8,797
10 2273. Оплата електроенергії 107,236 68,609 63,98 38,627
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 3,118 1,611 51,65 1,507
12 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 31,800 22,178 69,74 9,622
Разом 7 210,881 4 506,652 62,50 2 704,229