Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
104,984 тис. грн.
Виконано всього
104,984 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23,198 23,198 100,00 0,000
2 2230. Продукти харчування 0,936 0,936 100,00 0,000
3 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 5,850 5,850 100,00 0,000
4 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 75,000 75,000 100,00 0,000
Разом 104,984 104,984 100,00 0,000
Заплановано всього
6 085,422 тис. грн.
Виконано всього
3 435,524 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 3 370,481 1 970,481 58,46 1 400,000
2 2120. Нарахування на оплату праці 741,505 433,505 58,46 308,000
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 145,886 94,885 65,04 51,001
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 12,702 6,321 49,76 6,381
5 2230. Продукти харчування 822,710 501,524 60,96 321,186
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 249,967 50,780 20,31 199,187
7 2250. Видатки на відрядження 7,400 3,882 52,46 3,518
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 31,154 18,505 59,40 12,649
9 2273. Оплата електроенергії 199,983 114,435 57,22 85,548
10 2274. Оплата природного газу 497,582 237,831 47,80 259,751
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 6,052 3,375 55,76 2,677
Разом 6 085,422 3 435,524 56,45 2 649,898
Заплановано всього
6 190,406 тис. грн.
Виконано всього
3 540,507 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 3 370,481 1 970,481 58,46 1 400,000
2 2120. Нарахування на оплату праці 741,505 433,505 58,46 308,000
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 169,084 118,083 69,84 51,001
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 12,702 6,321 49,76 6,381
5 2230. Продукти харчування 823,646 502,460 61,00 321,186
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 255,817 56,630 22,14 199,187
7 2250. Видатки на відрядження 7,400 3,882 52,46 3,518
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 31,154 18,505 59,40 12,649
9 2273. Оплата електроенергії 199,983 114,435 57,22 85,548
10 2274. Оплата природного газу 497,582 237,831 47,80 259,751
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 6,052 3,375 55,76 2,677
12 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 75,000 75,000 100,00 0,000
Разом 6 190,406 3 540,507 57,19 2 649,898