Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1,000 тис. грн.
Виконано всього
1,000 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,000 1,000 100,00 0,000
Разом 1,000 1,000 100,00 0,000
Заплановано всього
1,000 тис. грн.
Виконано всього
1,000 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,000 1,000 100,00 0,000
Разом 1,000 1,000 100,00 0,000