Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
309,915 тис. грн.
Виконано всього
45,997 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2800. Інші поточні видатки 9,915 8,614 86,88 1,301
2 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 300,000 37,383 12,46 262,618
Разом 309,915 45,997 14,84 263,918
Заплановано всього
13 048,865 тис. грн.
Виконано всього
7 422,576 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 9 534,636 5 612,275 58,86 3 922,362
2 2120. Нарахування на оплату праці 2 097,620 1 241,857 59,20 855,763
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 575,300 161,011 27,99 414,289
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 358,080 191,716 53,54 166,364
5 2250. Видатки на відрядження 2,778 0,907 32,65 1,871
6 2271. Оплата теплопостачання 300,626 143,095 47,60 157,531
7 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 11,118 4,986 44,85 6,132
8 2273. Оплата електроенергії 153,442 63,982 41,70 89,460
9 2275. Оплата інших енергоносіїв 2,720 1,597 58,73 1,123
10 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,045 0,000 0,00 1,045
11 2730. Інші виплати населенню 7,000 0,000 0,00 7,000
12 2800. Інші поточні видатки 4,500 1,149 25,54 3,351
Разом 13 048,865 7 422,576 56,88 5 626,289
Заплановано всього
13 358,780 тис. грн.
Виконано всього
7 468,573 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 9 534,636 5 612,275 58,86 3 922,362
2 2120. Нарахування на оплату праці 2 097,620 1 241,857 59,20 855,763
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 575,300 161,011 27,99 414,289
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 358,080 191,716 53,54 166,364
5 2250. Видатки на відрядження 2,778 0,907 32,65 1,871
6 2271. Оплата теплопостачання 300,626 143,095 47,60 157,531
7 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 11,118 4,986 44,85 6,132
8 2273. Оплата електроенергії 153,442 63,982 41,70 89,460
9 2275. Оплата інших енергоносіїв 2,720 1,597 58,73 1,123
10 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,045 0,000 0,00 1,045
11 2730. Інші виплати населенню 7,000 0,000 0,00 7,000
12 2800. Інші поточні видатки 14,415 9,764 67,73 4,651
13 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 300,000 37,383 12,46 262,618
Разом 13 358,780 7 468,573 55,91 5 890,207