Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
7 602,000 тис. грн.
Виконано всього
5 262,592 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 230,980 0,100 0,04 230,880
2 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 3,020 2,093 69,30 0,927
3 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 99,000 18,500 18,69 80,500
4 2730. Інші виплати населенню 7 269,000 5 241,899 72,11 2 027,101
Разом 7 602,000 5 262,592 69,23 2 339,408
Заплановано всього
7 602,000 тис. грн.
Виконано всього
5 262,592 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 230,980 0,100 0,04 230,880
2 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 3,020 2,093 69,30 0,927
3 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 99,000 18,500 18,69 80,500
4 2730. Інші виплати населенню 7 269,000 5 241,899 72,11 2 027,101
Разом 7 602,000 5 262,592 69,23 2 339,408