Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Будівництво та регіональний розвиток - Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
180 372,372 тис. грн.
Виконано всього
35 893,564 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 38 554,900 0,000 0,00 38 554,900
2 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 141 817,472 35 893,564 25,31 105 923,908
Разом 180 372,372 35 893,564 19,90 144 478,808
Заплановано всього
180 372,372 тис. грн.
Виконано всього
35 893,564 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 38 554,900 0,000 0,00 38 554,900
2 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 141 817,472 35 893,564 25,31 105 923,908
Разом 180 372,372 35 893,564 19,90 144 478,808