Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1 045 513,339 тис. грн.
Виконано всього
383 020,035 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0150. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 70,000 0,000 0,00 70,000
2 0180. Інша діяльність у сфері державного управління 35,000 0,000 0,00 35,000
3 1040. Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 16 190,251 7 882,958 48,69 8 307,293
4 1070. Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 3 917,338 2 273,298 58,03 1 644,040
5 1080. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 4 388,527 1 039,765 23,69 3 348,763
6 1090. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 718,163 494,450 68,85 223,713
7 1110. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 11 595,391 7 971,678 68,75 3 623,713
8 1120. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 36 296,720 18 854,356 51,95 17 442,364
9 1140. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 1 731,210 1 183,963 68,39 547,247
10 1161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10,892 1,082 9,93 9,810
11 1162. Інші програми та заходи у сфері освіти 35 271,864 10 255,950 29,08 25 015,914
12 2010. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 41 238,977 19 853,840 48,14 21 385,137
13 2020. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 68 191,961 38 985,807 57,17 29 206,154
14 2040. Санаторно-курортна допомога населенню 470,757 354,836 75,38 115,921
15 2050. Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 714,587 675,939 94,59 38,649
16 2060. Створення банків крові та її компонентів 3 377,000 2 341,853 69,35 1 035,147
17 2070. Екстрена та швидка медична допомога населенню 4 765,216 4 019,670 84,35 745,547
18 2120. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 613,423 348,526 56,82 264,898
19 2130. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 29,384 22,418 76,29 6,966
20 2151. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 20 984,341 3 462,084 16,50 17 522,257
21 2152. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 5 200,420 0,000 0,00 5 200,420
22 3101. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 1 609,974 1 042,631 64,76 567,343
23 3102. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 26 136,321 13 056,954 49,96 13 079,367
24 3105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 142,953 80,564 56,36 62,389
25 3111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 104,984 104,984 100,00 0,000
26 3200. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 309,915 45,997 14,84 263,918
27 4030. Забезпечення діяльності бібліотек 1 388,833 872,764 62,84 516,069
28 4040. Забезпечення діяльності музеїв i виставок 483,795 274,861 56,81 208,934
29 4060. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 006,000 572,652 56,92 433,348
30 4070. Фінансова підтримка кінематографії 1 000,000 399,360 39,94 600,640
31 4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 168,366 2,986 1,77 165,380
32 4082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 61,439 47,701 77,64 13,737
33 5031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4 312,415 400,985 9,30 3 911,430
34 5033. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 1 112,210 353,382 31,77 758,828
35 6090. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 500,000 0,000 0,00 500,000
36 7325. Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 2 808,632 690,646 24,59 2 117,986
37 7330. Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 6 847,000 1 350,417 19,72 5 496,583
38 7361. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 21 917,200 936,772 4,27 20 980,428
39 7363. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 39 411,307 25 522,134 64,76 13 889,173
40 7367. Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 180 372,372 35 893,564 19,90 144 478,808
41 7413. Інші заходи у сфері автотранспорту 170,915 88,122 51,56 82,793
42 7441. Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів 3 000,000 0,000 0,00 3 000,000
43 7462. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету 467 806,340 171 756,730 36,72 296 049,610
44 7463. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 9 029,228 150,000 1,66 8 879,228
45 7464. Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві 5 989,594 0,000 0,00 5 989,594
46 7622. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 1 050,000 0,000 0,00 1 050,000
47 7693. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 174,650 174,650 100,00 0,000
48 8340. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 7 742,282 294,716 3,81 7 447,566
49 8821. Надання кредиту 1 045,192 433,990 41,52 611,202
50 8831. Надання кредиту 2 800,000 2 250,000 80,36 550,000
51 8841. Надання кредиту 1 200,000 200,000 16,67 1 000,000
Разом 1 045 513,339 383 020,035 36,63 662 493,304
Заплановано всього
1 995 002,695 тис. грн.
Виконано всього
2 708 887,040 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0150. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 24 292,600 13 279,019 54,66 11 013,581
2 0180. Інша діяльність у сфері державного управління 5 873,205 2 248,725 38,29 3 624,480
3 1040. Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 72 307,690 40 372,053 55,83 31 935,637
4 1070. Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 98 500,432 56 692,416 57,56 41 808,016
5 1080. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 123 558,514 64 927,320 52,55 58 631,194
6 1090. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 18 661,885 11 170,416 59,86 7 491,469
7 1110. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 150 550,162 87 852,632 58,35 62 697,530
8 1120. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 171 123,219 104 504,835 61,07 66 618,384
9 1140. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 24 529,925 10 552,630 43,02 13 977,295
10 1150. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 122,804 0,000 0,00 122,804
11 1161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 962,363 3 654,998 52,50 3 307,365
12 1162. Інші програми та заходи у сфері освіти 12 865,268 7 796,044 60,60 5 069,224
13 2010. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 162 832,281 89 830,329 55,17 73 001,952
14 2020. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 430 714,125 249 696,241 57,97 181 017,885
15 2040. Санаторно-курортна допомога населенню 38 100,720 21 973,142 57,67 16 127,578
16 2050. Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 13 864,443 7 847,688 56,60 6 016,755
17 2060. Створення банків крові та її компонентів 18 155,300 10 185,957 56,10 7 969,343
18 2070. Екстрена та швидка медична допомога населенню 144 755,280 86 651,384 59,86 58 103,896
19 2120. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 4 551,744 1 925,629 42,31 2 626,115
20 2130. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 9 887,714 6 168,281 62,38 3 719,434
21 2143. Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 377,400 161,848 42,89 215,552
22 2144. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 25 248,800 16 496,015 65,33 8 752,785
23 2146. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 38,200 38,194 99,98 0,006
24 2151. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 33 265,027 19 104,425 57,43 14 160,602
25 2152. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 4 579,260 2 035,055 44,44 2 544,205
26 3048. 3048 41 000,000 19 660,000 47,95 21 340,000
27 3101. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 20 177,513 11 065,481 54,84 9 112,032
28 3102. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 112 400,067 64 535,147 57,42 47 864,920
29 3105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 7 067,928 4 426,088 62,62 2 641,840
30 3111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 6 085,422 3 435,524 56,45 2 649,898
31 3121. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2 032,229 1 193,940 58,75 838,289
32 3122. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 1,000 1,000 100,00 0,000
33 3123. Заходи державної політики з питань сім'ї 6,000 0,000 0,00 6,000
34 3171. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 359,592 100,723 28,01 258,869
35 3172. Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,840 0,000 0,00 0,840
36 3192. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 500,000 161,508 32,30 338,492
37 3200. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 13 048,865 7 422,576 56,88 5 626,289
38 3242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7 602,000 5 262,592 69,23 2 339,408
39 4010. Фінансова підтримка театрів 29 683,258 18 638,614 62,79 11 044,644
40 4020. Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 4 561,572 2 702,241 59,24 1 859,332
41 4030. Забезпечення діяльності бібліотек 26 261,313 15 045,123 57,29 11 216,190
42 4040. Забезпечення діяльності музеїв i виставок 14 484,465 8 282,638 57,18 6 201,827
43 4060. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 6 270,704 3 625,923 57,82 2 644,781
44 4070. Фінансова підтримка кінематографії 1 000,000 511,000 51,10 489,000
45 4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 5 069,647 2 774,197 54,72 2 295,450
46 4082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 5 857,200 1 928,305 32,92 3 928,895
47 5011. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 4 256,370 2 417,753 56,80 1 838,617
48 5012. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 802,530 449,078 55,96 353,452
49 5021. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 4 448,729 2 527,083 56,80 1 921,646
50 5022. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 249,700 181,972 72,88 67,728
51 5031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 25 693,366 13 092,735 50,96 12 600,631
52 5032. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 1 473,389 635,789 43,15 837,600
53 5033. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 9 351,379 4 925,444 52,67 4 425,935
54 5052. Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 25,000 22,130 88,52 2,870
55 5061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 1 168,396 591,181 50,60 577,215
56 5062. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17 570,830 10 931,198 62,21 6 639,632
57 6084. Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 298,002 250,757 84,15 47,245
58 7430. Утримання та розвиток місцевих аеропортів 500,000 0,000 0,00 500,000
59 7463. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 7 498,163 398,640 5,32 7 099,523
60 7622. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 3 426,000 1 260,991 36,81 2 165,009
61 7693. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 377,777 715,121 30,08 1 662,656
62 8110. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 4 965,515 2 616,503 52,69 2 349,012
63 8420. Інші заходи у сфері засобів масової інформації 2 125,600 890,394 41,89 1 235,206
64 8811. Надання кредиту 662,473 99,451 15,01 563,022
65 8821. Надання кредиту 3 921,500 3 921,500 100,00 0,000
66 8831. Надання кредиту 1 600,000 1 600,000 100,00 0,000
67 8841. Надання кредиту 3 400,000 1 998,627 58,78 1 401,373
Разом 1 995 002,695 2 708 887,040 135,78 -713 884,345
Заплановано всього
3 040 516,034 тис. грн.
Виконано всього
3 091 907,074 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 0150. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 24 362,600 13 279,019 54,51 11 083,581
2 0180. Інша діяльність у сфері державного управління 5 908,205 2 248,725 38,06 3 659,480
3 1040. Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 88 497,941 48 255,011 54,53 40 242,930
4 1070. Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 102 417,770 58 965,714 57,57 43 452,056
5 1080. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 127 947,041 65 967,084 51,56 61 979,957
6 1090. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 19 380,048 11 664,866 60,19 7 715,182
7 1110. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 162 145,553 95 824,309 59,10 66 321,244
8 1120. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 207 419,939 123 359,191 59,47 84 060,748
9 1140. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 26 261,135 11 736,593 44,69 14 524,542
10 1150. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 122,804 0,000 0,00 122,804
11 1161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 973,255 3 656,080 52,43 3 317,175
12 1162. Інші програми та заходи у сфері освіти 48 137,132 18 051,994 37,50 30 085,138
13 2010. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 204 071,258 109 684,169 53,75 94 387,089
14 2020. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 498 906,086 288 682,048 57,86 210 224,038
15 2040. Санаторно-курортна допомога населенню 38 571,477 22 327,978 57,89 16 243,499
16 2050. Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 14 579,030 8 523,627 58,46 6 055,404
17 2060. Створення банків крові та її компонентів 21 532,300 12 527,810 58,18 9 004,490
18 2070. Екстрена та швидка медична допомога населенню 149 520,496 90 671,054 60,64 58 849,443
19 2120. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 5 165,167 2 274,155 44,03 2 891,013
20 2130. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 9 917,098 6 190,699 62,42 3 726,399
21 2143. Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 377,400 161,848 42,89 215,552
22 2144. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 25 248,800 16 496,015 65,33 8 752,785
23 2146. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 38,200 38,194 99,98 0,006
24 2151. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 54 249,368 22 566,509 41,60 31 682,859
25 2152. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 9 779,680 2 035,055 20,81 7 744,625
26 3048. 3048 41 000,000 19 660,000 47,95 21 340,000
27 3101. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 21 787,487 12 108,112 55,57 9 679,375
28 3102. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 138 536,388 77 592,102 56,01 60 944,287
29 3105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 7 210,881 4 506,652 62,50 2 704,229
30 3111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 6 190,406 3 540,507 57,19 2 649,898
31 3121. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2 032,229 1 193,940 58,75 838,289
32 3122. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 1,000 1,000 100,00 0,000
33 3123. Заходи державної політики з питань сім'ї 6,000 0,000 0,00 6,000
34 3171. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 359,592 100,723 28,01 258,869
35 3172. Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,840 0,000 0,00 0,840
36 3192. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 500,000 161,508 32,30 338,492
37 3200. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 13 358,780 7 468,573 55,91 5 890,207
38 3242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7 602,000 5 262,592 69,23 2 339,408
39 4010. Фінансова підтримка театрів 29 683,258 18 638,614 62,79 11 044,644
40 4020. Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 4 561,572 2 702,241 59,24 1 859,332
41 4030. Забезпечення діяльності бібліотек 27 650,146 15 917,887 57,57 11 732,259
42 4040. Забезпечення діяльності музеїв i виставок 14 968,260 8 557,499 57,17 6 410,761
43 4060. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 7 276,704 4 198,575 57,70 3 078,129
44 4070. Фінансова підтримка кінематографії 2 000,000 910,360 45,52 1 089,640
45 4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 5 238,013 2 777,183 53,02 2 460,830
46 4082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 5 918,639 1 976,007 33,39 3 942,632
47 5011. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 4 256,370 2 417,753 56,80 1 838,617
48 5012. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 802,530 449,078 55,96 353,452
49 5021. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 4 448,729 2 527,083 56,80 1 921,646
50 5022. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 249,700 181,972 72,88 67,728
51 5031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 30 005,781 13 493,720 44,97 16 512,061
52 5032. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 1 473,389 635,789 43,15 837,600
53 5033. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 10 463,589 5 278,826 50,45 5 184,763
54 5052. Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 25,000 22,130 88,52 2,870
55 5061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 1 168,396 591,181 50,60 577,215
56 5062. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17 570,830 10 931,198 62,21 6 639,632
57 6084. Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 298,002 250,757 84,15 47,245
58 6090. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 500,000 0,000 0,00 500,000
59 7325. Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 2 808,632 690,646 24,59 2 117,986
60 7330. Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 6 847,000 1 350,417 19,72 5 496,583
61 7361. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 21 917,200 936,772 4,27 20 980,428
62 7363. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 39 411,307 25 522,134 64,76 13 889,173
63 7367. Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 180 372,372 35 893,564 19,90 144 478,808
64 7413. Інші заходи у сфері автотранспорту 170,915 88,122 51,56 82,793
65 7430. Утримання та розвиток місцевих аеропортів 500,000 0,000 0,00 500,000
66 7441. Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів 3 000,000 0,000 0,00 3 000,000
67 7462. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету 467 806,340 171 756,730 36,72 296 049,610
68 7463. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 16 527,391 548,640 3,32 15 978,751
69 7464. Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві 5 989,594 0,000 0,00 5 989,594
70 7622. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 4 476,000 1 260,991 28,17 3 215,009
71 7693. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 552,427 889,771 34,86 1 662,656
72 8110. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 4 965,515 2 616,503 52,69 2 349,012
73 8340. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 7 742,282 294,716 3,81 7 447,566
74 8420. Інші заходи у сфері засобів масової інформації 2 125,600 890,394 41,89 1 235,206
75 8811. Надання кредиту 662,473 99,451 15,01 563,022
76 8821. Надання кредиту 4 966,692 4 355,490 87,69 611,202
77 8831. Надання кредиту 4 400,000 3 850,000 87,50 550,000
78 8841. Надання кредиту 4 600,000 2 198,627 47,80 2 401,373
Разом 3 040 516,034 3 091 907,074 101,69 -51 391,041