Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Освіта (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
110 120,356 тис. грн.
Виконано всього
49 957,500 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 1040. Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 16 190,251 7 882,958 48,69 8 307,293
2 1070. Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 3 917,338 2 273,298 58,03 1 644,040
3 1080. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 4 388,527 1 039,765 23,69 3 348,763
4 1090. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 718,163 494,450 68,85 223,713
5 1110. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 11 595,391 7 971,678 68,75 3 623,713
6 1120. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 36 296,720 18 854,356 51,95 17 442,364
7 1140. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 1 731,210 1 183,963 68,39 547,247
8 1161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10,892 1,082 9,93 9,810
9 1162. Інші програми та заходи у сфері освіти 35 271,864 10 255,950 29,08 25 015,914
Разом 110 120,356 49 957,500 45,37 60 162,857
Заплановано всього
679 182,262 тис. грн.
Виконано всього
387 523,343 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 1040. Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 72 307,690 40 372,053 55,83 31 935,637
2 1070. Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 98 500,432 56 692,416 57,56 41 808,016
3 1080. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 123 558,514 64 927,320 52,55 58 631,194
4 1090. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 18 661,885 11 170,416 59,86 7 491,469
5 1110. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 150 550,162 87 852,632 58,35 62 697,530
6 1120. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 171 123,219 104 504,835 61,07 66 618,384
7 1140. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 24 529,925 10 552,630 43,02 13 977,295
8 1150. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 122,804 0,000 0,00 122,804
9 1161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 962,363 3 654,998 52,50 3 307,365
10 1162. Інші програми та заходи у сфері освіти 12 865,268 7 796,044 60,60 5 069,224
Разом 679 182,262 387 523,343 57,06 291 658,919
Заплановано всього
789 302,618 тис. грн.
Виконано всього
437 480,843 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 1040. Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 88 497,941 48 255,011 54,53 40 242,930
2 1070. Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 102 417,770 58 965,714 57,57 43 452,056
3 1080. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 127 947,041 65 967,084 51,56 61 979,957
4 1090. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 19 380,048 11 664,866 60,19 7 715,182
5 1110. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 162 145,553 95 824,309 59,10 66 321,244
6 1120. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 207 419,939 123 359,191 59,47 84 060,748
7 1140. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 26 261,135 11 736,593 44,69 14 524,542
8 1150. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 122,804 0,000 0,00 122,804
9 1161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 973,255 3 656,080 52,43 3 317,175
10 1162. Інші програми та заходи у сфері освіти 48 137,132 18 051,994 37,50 30 085,138
Разом 789 302,618 437 480,843 55,43 351 821,775