Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Охорона здоров’я (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
145 586,067 тис. грн.
Виконано всього
70 064,973 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2010. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 41 238,977 19 853,840 48,14 21 385,137
2 2020. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 68 191,961 38 985,807 57,17 29 206,154
3 2040. Санаторно-курортна допомога населенню 470,757 354,836 75,38 115,921
4 2050. Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 714,587 675,939 94,59 38,649
5 2060. Створення банків крові та її компонентів 3 377,000 2 341,853 69,35 1 035,147
6 2070. Екстрена та швидка медична допомога населенню 4 765,216 4 019,670 84,35 745,547
7 2120. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 613,423 348,526 56,82 264,898
8 2130. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 29,384 22,418 76,29 6,966
9 2151. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 20 984,341 3 462,084 16,50 17 522,257
10 2152. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 5 200,420 0,000 0,00 5 200,420
Разом 145 586,067 70 064,973 48,13 75 521,095
Заплановано всього
886 370,294 тис. грн.
Виконано всього
512 114,187 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2010. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 162 832,281 89 830,329 55,17 73 001,952
2 2020. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 430 714,125 249 696,241 57,97 181 017,885
3 2040. Санаторно-курортна допомога населенню 38 100,720 21 973,142 57,67 16 127,578
4 2050. Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 13 864,443 7 847,688 56,60 6 016,755
5 2060. Створення банків крові та її компонентів 18 155,300 10 185,957 56,10 7 969,343
6 2070. Екстрена та швидка медична допомога населенню 144 755,280 86 651,384 59,86 58 103,896
7 2120. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 4 551,744 1 925,629 42,31 2 626,115
8 2130. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 9 887,714 6 168,281 62,38 3 719,434
9 2143. Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 377,400 161,848 42,89 215,552
10 2144. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 25 248,800 16 496,015 65,33 8 752,785
11 2146. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 38,200 38,194 99,98 0,006
12 2151. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 33 265,027 19 104,425 57,43 14 160,602
13 2152. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 4 579,260 2 035,055 44,44 2 544,205
Разом 886 370,294 512 114,187 57,78 374 256,107
Заплановано всього
1 031 956,361 тис. грн.
Виконано всього
582 179,160 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2010. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 204 071,258 109 684,169 53,75 94 387,089
2 2020. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 498 906,086 288 682,048 57,86 210 224,038
3 2040. Санаторно-курортна допомога населенню 38 571,477 22 327,978 57,89 16 243,499
4 2050. Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 14 579,030 8 523,627 58,46 6 055,404
5 2060. Створення банків крові та її компонентів 21 532,300 12 527,810 58,18 9 004,490
6 2070. Екстрена та швидка медична допомога населенню 149 520,496 90 671,054 60,64 58 849,443
7 2120. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 5 165,167 2 274,155 44,03 2 891,013
8 2130. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 9 917,098 6 190,699 62,42 3 726,399
9 2143. Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 377,400 161,848 42,89 215,552
10 2144. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 25 248,800 16 496,015 65,33 8 752,785
11 2146. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 38,200 38,194 99,98 0,006
12 2151. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 54 249,368 22 566,509 41,60 31 682,859
13 2152. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 9 779,680 2 035,055 20,81 7 744,625
Разом 1 031 956,361 582 179,160 56,42 449 777,201