Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Соціальний захист та соціальне забезпечення (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
28 304,147 тис. грн.
Виконано всього
14 331,129 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 3101. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 1 609,974 1 042,631 64,76 567,343
2 3102. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 26 136,321 13 056,954 49,96 13 079,367
3 3105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 142,953 80,564 56,36 62,389
4 3111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 104,984 104,984 100,00 0,000
5 3200. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 309,915 45,997 14,84 263,918
Разом 28 304,147 14 331,129 50,63 13 973,018
Заплановано всього
169 281,456 тис. грн.
Виконано всього
97 604,580 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 3101. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 20 177,513 11 065,481 54,84 9 112,032
2 3102. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 112 400,067 64 535,147 57,42 47 864,920
3 3105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 7 067,928 4 426,088 62,62 2 641,840
4 3111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 6 085,422 3 435,524 56,45 2 649,898
5 3121. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2 032,229 1 193,940 58,75 838,289
6 3122. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 1,000 1,000 100,00 0,000
7 3123. Заходи державної політики з питань сім'ї 6,000 0,000 0,00 6,000
8 3171. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 359,592 100,723 28,01 258,869
9 3172. Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,840 0,000 0,00 0,840
10 3192. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 500,000 161,508 32,30 338,492
11 3200. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 13 048,865 7 422,576 56,88 5 626,289
12 3242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7 602,000 5 262,592 69,23 2 339,408
Разом 169 281,456 97 604,580 57,66 71 676,876
Заплановано всього
197 585,603 тис. грн.
Виконано всього
111 935,709 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 3101. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 21 787,487 12 108,112 55,57 9 679,375
2 3102. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 138 536,388 77 592,102 56,01 60 944,287
3 3105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 7 210,881 4 506,652 62,50 2 704,229
4 3111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 6 190,406 3 540,507 57,19 2 649,898
5 3121. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2 032,229 1 193,940 58,75 838,289
6 3122. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 1,000 1,000 100,00 0,000
7 3123. Заходи державної політики з питань сім'ї 6,000 0,000 0,00 6,000
8 3171. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 359,592 100,723 28,01 258,869
9 3172. Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,840 0,000 0,00 0,840
10 3192. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 500,000 161,508 32,30 338,492
11 3200. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 13 358,780 7 468,573 55,91 5 890,207
12 3242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7 602,000 5 262,592 69,23 2 339,408
Разом 197 585,603 111 935,709 56,65 85 649,894