Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Культура i мистецтво (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
4 108,432 тис. грн.
Виконано всього
2 170,325 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 4030. Забезпечення діяльності бібліотек 1 388,833 872,764 62,84 516,069
2 4040. Забезпечення діяльності музеїв i виставок 483,795 274,861 56,81 208,934
3 4060. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 006,000 572,652 56,92 433,348
4 4070. Фінансова підтримка кінематографії 1 000,000 399,360 39,94 600,640
5 4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 168,366 2,986 1,77 165,380
6 4082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 61,439 47,701 77,64 13,737
Разом 4 108,432 2 170,325 52,83 1 938,107
Заплановано всього
93 188,159 тис. грн.
Виконано всього
53 508,041 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 4010. Фінансова підтримка театрів 29 683,258 18 638,614 62,79 11 044,644
2 4020. Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 4 561,572 2 702,241 59,24 1 859,332
3 4030. Забезпечення діяльності бібліотек 26 261,313 15 045,123 57,29 11 216,190
4 4040. Забезпечення діяльності музеїв i виставок 14 484,465 8 282,638 57,18 6 201,827
5 4060. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 6 270,704 3 625,923 57,82 2 644,781
6 4070. Фінансова підтримка кінематографії 1 000,000 511,000 51,10 489,000
7 4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 5 069,647 2 774,197 54,72 2 295,450
8 4082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 5 857,200 1 928,305 32,92 3 928,895
Разом 93 188,159 53 508,041 57,42 39 680,118
Заплановано всього
97 296,591 тис. грн.
Виконано всього
55 678,365 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 4010. Фінансова підтримка театрів 29 683,258 18 638,614 62,79 11 044,644
2 4020. Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 4 561,572 2 702,241 59,24 1 859,332
3 4030. Забезпечення діяльності бібліотек 27 650,146 15 917,887 57,57 11 732,259
4 4040. Забезпечення діяльності музеїв i виставок 14 968,260 8 557,499 57,17 6 410,761
5 4060. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 7 276,704 4 198,575 57,70 3 078,129
6 4070. Фінансова підтримка кінематографії 2 000,000 910,360 45,52 1 089,640
7 4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 5 238,013 2 777,183 53,02 2 460,830
8 4082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 5 918,639 1 976,007 33,39 3 942,632
Разом 97 296,591 55 678,365 57,23 41 618,226