Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Фiзична культура i спорт (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
5 424,625 тис. грн.
Виконано всього
754,367 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 5031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4 312,415 400,985 9,30 3 911,430
2 5033. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 1 112,210 353,382 31,77 758,828
Разом 5 424,625 754,367 13,91 4 670,258
Заплановано всього
65 039,689 тис. грн.
Виконано всього
35 774,364 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 5011. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 4 256,370 2 417,753 56,80 1 838,617
2 5012. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 802,530 449,078 55,96 353,452
3 5021. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 4 448,729 2 527,083 56,80 1 921,646
4 5022. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 249,700 181,972 72,88 67,728
5 5031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 25 693,366 13 092,735 50,96 12 600,631
6 5032. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 1 473,389 635,789 43,15 837,600
7 5033. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 9 351,379 4 925,444 52,67 4 425,935
8 5052. Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 25,000 22,130 88,52 2,870
9 5061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 1 168,396 591,181 50,60 577,215
10 5062. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17 570,830 10 931,198 62,21 6 639,632
Разом 65 039,689 35 774,364 55,00 29 265,325
Заплановано всього
70 464,314 тис. грн.
Виконано всього
36 528,731 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 5011. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 4 256,370 2 417,753 56,80 1 838,617
2 5012. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 802,530 449,078 55,96 353,452
3 5021. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 4 448,729 2 527,083 56,80 1 921,646
4 5022. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 249,700 181,972 72,88 67,728
5 5031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 30 005,781 13 493,720 44,97 16 512,061
6 5032. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 1 473,389 635,789 43,15 837,600
7 5033. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 10 463,589 5 278,826 50,45 5 184,763
8 5052. Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 25,000 22,130 88,52 2,870
9 5061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 1 168,396 591,181 50,60 577,215
10 5062. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17 570,830 10 931,198 62,21 6 639,632
Разом 70 464,314 36 528,731 51,84 33 935,583