Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям - Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1 224,650 тис. грн.
Виконано всього
174,650 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 7622. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 1 050,000 0,000 0,00 1 050,000
2 7693. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 174,650 174,650 100,00 0,000
Разом 1 224,650 174,650 14,26 1 050,000
Заплановано всього
5 803,777 тис. грн.
Виконано всього
1 976,112 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 7622. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 3 426,000 1 260,991 36,81 2 165,009
2 7693. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 377,777 715,121 30,08 1 662,656
Разом 5 803,777 1 976,112 34,05 3 827,665
Заплановано всього
7 028,427 тис. грн.
Виконано всього
2 150,762 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 7622. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 4 476,000 1 260,991 28,17 3 215,009
2 7693. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 552,427 889,771 34,86 1 662,656
Разом 7 028,427 2 150,762 30,60 4 877,665