Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам - Архангельський проф.аграрний ліцей (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1 105,069 тис. грн.
Виконано всього
867,818 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 129,410 59,229 45,77 70,181
2 2120. Нарахування на оплату праці 28,469 11,885 41,75 16,584
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 349,414 262,998 75,27 86,416
4 2230. Продукти харчування 18,100 8,785 48,54 9,315
5 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 64,470 39,389 61,10 25,081
6 2250. Видатки на відрядження 18,220 8,240 45,22 9,980
7 2273. Оплата електроенергії 18,481 0,002 0,01 18,479
8 2800. Інші поточні видатки 9,870 8,655 87,69 1,215
9 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 462,875 462,875 100,00 0,000
10 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів 5,760 5,760 100,00 0,000
Разом 1 105,069 867,818 78,53 237,251
Заплановано всього
9 044,420 тис. грн.
Виконано всього
5 312,195 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 5 636,477 3 484,723 61,82 2 151,754
2 2120. Нарахування на оплату праці 1 240,027 753,703 60,78 486,324
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21,372 0,000 0,00 21,372
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3,000 1,500 50,00 1,500
5 2230. Продукти харчування 323,248 161,833 50,06 161,415
6 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 8,442 4,220 49,99 4,222
7 2273. Оплата електроенергії 260,222 111,059 42,68 149,163
8 2275. Оплата інших енергоносіїв 190,748 94,995 49,80 95,753
9 2720. Стипендії 1 242,580 700,162 56,35 542,418
10 2730. Інші виплати населенню 118,304 0,000 0,00 118,304
Разом 9 044,420 5 312,195 58,73 3 732,225
Заплановано всього
10 149,489 тис. грн.
Виконано всього
6 180,013 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 5 765,887 3 543,952 61,46 2 221,935
2 2120. Нарахування на оплату праці 1 268,496 765,588 60,35 502,908
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 370,786 262,998 70,93 107,788
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3,000 1,500 50,00 1,500
5 2230. Продукти харчування 341,348 170,618 49,98 170,730
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 64,470 39,389 61,10 25,081
7 2250. Видатки на відрядження 18,220 8,240 45,22 9,980
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 8,442 4,220 49,99 4,222
9 2273. Оплата електроенергії 278,703 111,061 39,85 167,642
10 2275. Оплата інших енергоносіїв 190,748 94,995 49,80 95,753
11 2720. Стипендії 1 242,580 700,162 56,35 542,418
12 2730. Інші виплати населенню 118,304 0,000 0,00 118,304
13 2800. Інші поточні видатки 9,870 8,655 87,69 1,215
14 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 462,875 462,875 100,00 0,000
15 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів 5,760 5,760 100,00 0,000
Разом 10 149,489 6 180,013 60,89 3 969,476