Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам - ХДБХТ (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
32,072 тис. грн.
Виконано всього
8,280 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 8,082 0,000 0,00 8,082
2 2120. Нарахування на оплату праці 1,778 0,000 0,00 1,778
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12,791 7,190 56,21 5,601
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 4,400 0,800 18,18 3,600
5 2250. Видатки на відрядження 1,000 0,000 0,00 1,000
6 2271. Оплата теплопостачання 2,066 0,000 0,00 2,066
7 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 0,185 0,000 0,00 0,185
8 2273. Оплата електроенергії 1,480 0,000 0,00 1,480
9 2800. Інші поточні видатки 0,290 0,290 100,00 0,000
Разом 32,072 8,280 25,82 23,792
Заплановано всього
2 821,685 тис. грн.
Виконано всього
1 674,180 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 836,185 1 136,512 61,90 699,673
2 2120. Нарахування на оплату праці 403,961 250,274 61,95 153,687
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 81,490 39,156 48,05 42,334
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 312,301 175,870 56,31 136,431
5 2250. Видатки на відрядження 6,240 4,737 75,91 1,503
6 2271. Оплата теплопостачання 129,487 44,562 34,41 84,925
7 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 3,536 1,366 38,63 2,170
8 2273. Оплата електроенергії 46,385 20,703 44,63 25,682
9 2275. Оплата інших енергоносіїв 2,100 1,000 47,62 1,100
Разом 2 821,685 1 674,180 59,33 1 147,505
Заплановано всього
2 853,757 тис. грн.
Виконано всього
1 682,460 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 844,267 1 136,512 61,62 707,755
2 2120. Нарахування на оплату праці 405,739 250,274 61,68 155,465
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 94,281 46,346 49,16 47,935
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 316,701 176,670 55,78 140,031
5 2250. Видатки на відрядження 7,240 4,737 65,42 2,503
6 2271. Оплата теплопостачання 131,553 44,562 33,87 86,991
7 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 3,721 1,366 36,71 2,355
8 2273. Оплата електроенергії 47,865 20,703 43,25 27,162
9 2275. Оплата інших енергоносіїв 2,100 1,000 47,62 1,100
10 2800. Інші поточні видатки 0,290 0,290 100,00 0,000
Разом 2 853,757 1 682,460 58,96 1 171,297