Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам - ХВУФК (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
4 015,982 тис. грн.
Виконано всього
906,060 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 165,786 31,828 19,20 133,958
2 2230. Продукти харчування 165,430 103,423 62,52 62,007
3 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 214,000 26,641 12,45 187,359
4 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 540,135 439,731 28,55 1 100,404
5 2800. Інші поточні видатки 10,000 9,537 95,37 0,463
6 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 56,471 0,000 0,00 56,471
7 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів 1 568,672 294,900 18,80 1 273,772
8 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 295,488 0,000 0,00 295,488
Разом 4 015,982 906,060 22,56 3 109,922
Заплановано всього
56 047,125 тис. грн.
Виконано всього
29 794,358 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 22 491,556 13 444,587 59,78 9 046,969
2 2120. Нарахування на оплату праці 4 989,619 3 060,680 61,34 1 928,939
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 926,593 257,409 27,78 669,184
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 129,329 79,000 61,08 50,329
5 2230. Продукти харчування 7 038,531 2 043,993 29,04 4 994,538
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 427,970 179,586 41,96 248,384
7 2271. Оплата теплопостачання 233,421 0,000 0,00 233,421
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 366,031 150,394 41,09 215,637
9 2273. Оплата електроенергії 1 450,457 688,786 47,49 761,671
10 2274. Оплата природного газу 2 208,690 1 122,312 50,81 1 086,378
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 64,920 39,476 60,81 25,444
12 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 15 720,008 8 728,136 55,52 6 991,872
Разом 56 047,125 29 794,358 53,16 26 252,767
Заплановано всього
60 063,107 тис. грн.
Виконано всього
30 700,418 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 22 491,556 13 444,587 59,78 9 046,969
2 2120. Нарахування на оплату праці 4 989,619 3 060,680 61,34 1 928,939
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 092,379 289,237 26,48 803,142
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 129,329 79,000 61,08 50,329
5 2230. Продукти харчування 7 203,961 2 147,416 29,81 5 056,545
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 641,970 206,227 32,12 435,743
7 2271. Оплата теплопостачання 233,421 0,000 0,00 233,421
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 366,031 150,394 41,09 215,637
9 2273. Оплата електроенергії 1 450,457 688,786 47,49 761,671
10 2274. Оплата природного газу 2 208,690 1 122,312 50,81 1 086,378
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 64,920 39,476 60,81 25,444
12 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 17 260,143 9 167,867 53,12 8 092,276
13 2800. Інші поточні видатки 10,000 9,537 95,37 0,463
14 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 56,471 0,000 0,00 56,471
15 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів 1 568,672 294,900 18,80 1 273,772
16 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 295,488 0,000 0,00 295,488
Разом 60 063,107 30 700,418 51,11 29 362,689