Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам - КЗХОР"Спеціальний будинок-інтернат" (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
237,688 тис. грн.
Виконано всього
85,777 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 39,680 29,850 75,23 9,830
2 2230. Продукти харчування 198,008 55,928 28,25 142,080
Разом 237,688 85,777 36,09 151,910
Заплановано всього
2 084,721 тис. грн.
Виконано всього
1 090,219 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 207,597 706,548 58,51 501,049
2 2120. Нарахування на оплату праці 265,671 155,441 58,51 110,230
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 93,413 48,876 52,32 44,537
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 14,960 8,740 58,42 6,220
5 2230. Продукти харчування 162,384 94,724 58,33 67,660
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 27,390 8,808 32,16 18,582
7 2250. Видатки на відрядження 1,300 0,520 40,00 0,780
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 8,186 4,775 58,33 3,411
9 2273. Оплата електроенергії 89,659 18,627 20,78 71,032
10 2274. Оплата природного газу 15,717 4,400 28,00 11,317
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 198,444 38,760 19,53 159,684
Разом 2 084,721 1 090,219 52,30 994,502
Заплановано всього
2 322,409 тис. грн.
Виконано всього
1 175,997 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 207,597 706,548 58,51 501,049
2 2120. Нарахування на оплату праці 265,671 155,441 58,51 110,230
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 133,093 78,726 59,15 54,367
4 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 14,960 8,740 58,42 6,220
5 2230. Продукти харчування 360,392 150,652 41,80 209,740
6 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 27,390 8,808 32,16 18,582
7 2250. Видатки на відрядження 1,300 0,520 40,00 0,780
8 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 8,186 4,775 58,33 3,411
9 2273. Оплата електроенергії 89,659 18,627 20,78 71,032
10 2274. Оплата природного газу 15,717 4,400 28,00 11,317
11 2275. Оплата інших енергоносіїв 198,444 38,760 19,53 159,684
Разом 2 322,409 1 175,997 50,64 1 146,412