Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам - КЗ "Палац молоді і студентів" ХОР (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
1 000,000 тис. грн.
Виконано всього
569,021 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 450,000 271,509 60,34 178,491
2 2120. Нарахування на оплату праці 100,000 64,218 64,22 35,782
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 94,500 64,980 68,76 29,520
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 280,000 132,330 47,26 147,670
5 2273. Оплата електроенергії 45,000 10,712 23,80 34,288
6 2275. Оплата інших енергоносіїв 10,000 7,251 72,51 2,749
7 2800. Інші поточні видатки 0,500 0,016 3,22 0,484
8 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20,000 18,005 90,03 1,995
Разом 1 000,000 569,021 56,90 430,979
Заплановано всього
2 795,056 тис. грн.
Виконано всього
1 628,194 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 615,500 957,919 59,30 657,581
2 2120. Нарахування на оплату праці 355,422 210,169 59,13 145,253
3 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 28,608 11,347 39,66 17,261
4 2273. Оплата електроенергії 373,926 211,000 56,43 162,926
5 2275. Оплата інших енергоносіїв 421,600 237,759 56,39 183,841
Разом 2 795,056 1 628,194 58,25 1 166,862
Заплановано всього
3 795,056 тис. грн.
Виконано всього
2 197,215 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 2 065,500 1 229,428 59,52 836,072
2 2120. Нарахування на оплату праці 455,422 274,387 60,25 181,035
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 94,500 64,980 68,76 29,520
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 280,000 132,330 47,26 147,670
5 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 28,608 11,347 39,66 17,261
6 2273. Оплата електроенергії 418,926 221,712 52,92 197,214
7 2275. Оплата інших енергоносіїв 431,600 245,010 56,77 186,590
8 2800. Інші поточні видатки 0,500 0,016 3,22 0,484
9 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20,000 18,005 90,03 1,995
Разом 3 795,056 2 197,215 57,90 1 597,841