Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам - КЗ МАН (станом на 13.08.2019)


Заплановано всього
2 632,669 тис. грн.
Виконано всього
1 300,851 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 730,387 964,422 55,73 765,965
2 2120. Нарахування на оплату праці 377,685 194,393 51,47 183,292
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 66,826 24,949 37,33 41,877
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 331,792 59,509 17,94 272,283
5 2250. Видатки на відрядження 39,917 27,117 67,93 12,800
6 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 1,852 0,680 36,71 1,172
7 2273. Оплата електроенергії 82,590 29,780 36,06 52,810
8 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,500 0,000 0,00 1,500
9 2800. Інші поточні видатки 0,120 0,003 2,14 0,117
Разом 2 632,669 1 300,851 49,41 1 331,818
Заплановано всього
2 632,669 тис. грн.
Виконано всього
1 300,851 тис. грн.
Назва
Заплановано на рік тис. грн.
Виконано на рік тис. грн.
% виконання
Залишок на рік тис.грн.
1 2111. Заробітна плата 1 730,387 964,422 55,73 765,965
2 2120. Нарахування на оплату праці 377,685 194,393 51,47 183,292
3 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 66,826 24,949 37,33 41,877
4 2240. Оплата послуг (крім комунальних) 331,792 59,509 17,94 272,283
5 2250. Видатки на відрядження 39,917 27,117 67,93 12,800
6 2272. Оплата водопостачання та водовідведення 1,852 0,680 36,71 1,172
7 2273. Оплата електроенергії 82,590 29,780 36,06 52,810
8 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,500 0,000 0,00 1,500
9 2800. Інші поточні видатки 0,120 0,003 2,14 0,117
Разом 2 632,669 1 300,851 49,41 1 331,818